ТОВ «УКРОЛІЯ» (надалі – Товариство) на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2021 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням вимог таксономії UA XBRL.

Основним завданням є проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «УКРОЛІЯ» за період з 01 січня 2021 по 31 грудня 2021 року відповідно до Технічних вимог.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також компанії, які не мають свідоцтва про проходження контролю якості аудиту та які подали для участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Критерії для вибору аудиторської компанії:

 • – Забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства, що становить суспільний інтерес;
 • – Відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • – Вартість аудиторських послуг.

Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

 • – Аудиторська фірма, її штатні працівники або кваліфіковані працівники, які залучаються до виконання аудиторських послуг, повинні мати досвід надання аудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес;
 • – Аудиторська фірма включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • – У складі аудиторської фірми за основним місцем роботи має працювати не менше 20 сертифікованих аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання аудиторських послуг, не менше 50 осіб, з яких щонайменше 10 осіб повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності, таких, як Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), у т.ч. Diploma in International Financial reporting (DipIFR), Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА), Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW);
 • – Аудиторська фірма зобов’язана мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових услуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (мінімальний розмір страхової суми за договором страхування повинен складати не менше 10 000 000,00 грн, якщо інше не передбачено чинним законодавством України);
 • – В аудиторської фірми за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • – Аудиторська фірма не має обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «Укролія»;
 • – Аудиторська фірма не надавала Товариству з обмеженою відповідальністю «Укролія» безпосередньо або опосередковано неаудиторські послуги, передбачені ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • – Аудиторська фірма не пов’язана відносинами власності та контролю з посадовими особами органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Укролія» та їхніми близькими родичами.

Конкурентними перевагами для претендентів є:

•      Репутація на ринку;

•      Цінова пропозиція;

•      Відсутність конфлікту інтересів

Документи, необхідні для участі у конкурсі:

 1. 1. Анкету, в якій зазначено:
  • • назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса веб-сайту), ПІБ контактної особи,
  • • коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
  • • організаційна структура аудиторської фірми, яка містить перелік засновників (учасників), у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;
  • • опис спеціалізації аудиторської фірми: відповідний досвід, опис аналогічних проектів (за наявності).
 2. 2. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 3. 3. Копію витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
 4. 4. Довідку з переліком працівників із зазначенням ПІБ, посади та досвіду роботи, а також копії сертифікатів працівників аудиторської фірми.
 5. 5. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових услуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
 6. 6. Довідку-підтвердження в довільній формі про дотримання вимог статті 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
 7. 7. Копії Звіту про фінансовий стан та Звіту про сукупні доходи за останні 3 (три) звітні роки.
 8. 8. Письмовий документ у довільній формі, що містить інформацію про відсутність обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «Укролія».
 9. 9. Довідку-підтвердження в довільній формі про дотримання вимог статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
 10. 10. Документ, що підтверджує, що за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання аудиторських послуг
 11. 11. Документ, що підтверджує добру репутацію аудиторської фірми у відповідності до вимог статті  5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Дата початку проведення конкурсу – 16 вересня 2022 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозиції – 22 вересня 2022 року включно.

Адреса електронної пошти, на яку просимо надсилати документи – o.zakharenko@ukroliya.com

Контактна особа: Олег ЗАХАРЕНКО

Email: o.zakharenko@ukroliya.com

Тел.: +380660220854

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація про ТОВ «УКРОЛІЯ» доступна на сайті https://www.ukroliya.com/ Додаткова інформація про діяльність Товариства може надаватися, у разі необхідності та на запити учасників конкурсу. Про результати конкурсного відбору всі учасники будуть повідомлення в електронній формі, шляхом надіслання повідомлення на електронну адресу.

Додатки

Додаток 1. Положення про аудиторський комітет ТОВ «Укролія»

Додаток 2. Порядок конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності