Виробництво

Ми виробляємо власну продукцію на 2 сучасних заводах на Полтавщині.

UKROLIYA PRODUKT

215000

tons per year for sunflower crushing

61000

tons per year for refinement

42000

tons per month of packaging lines capacities

Today, the total production capacity of the “UKROLIYAPRODUKT” plant is up to 600 tons per day (up to 215 thousand tons per year) forprocessing sunflower,for refining – 170 tons per day (61 thousand tons per year). The capacitiesof all packing lines are 3500 tons per month (42 thousand tons per month).

“UKROLIYAPRODUKT” participates in the All-Ukrainian project “In harmony with nature” of the Centre for Consumer Ecological Safety whose main purpose is to stimulate and support organizations that include environmental priorities in their development strategy and promote the improvement of the quality and competitiveness of domestic products.

УКРОЛІЯ ПРОДУКТ

215000

т на рік по переробці соняшнику

61000

т на рік по рафінації

42000

т на місяць — можливості ліній фасування

Сьогодні загальна виробнича потужність заводу «УКРОЛІЯПРОДУКТ» становить до 600 т на добу (до 215 тис. т на рік) з переробки соняшнику, рафінація — 170 т на добу (61 тис. т на рік). Можливості всіх фасувальних ліній складають 3500 т на місяць (42 тис. т на місяць).

Підприємство «УКРОЛІЯПРОДУКТ» — учасник всеукраїнського проекту «В гармонії з природою» Центру екологічної безпеки споживачів, основною метою якого є стимулювання і підтримка організацій, що включають екологічні пріоритети в стратегію свого розвитку, та сприяння підвищенню якості й конкурентоспроможності вітчизняної продукції.